Hotline: 0918 562 999 chungcutheartemistower@gmail.com
Kết nối với chúng tôi:
Mặt bằng
Mặt bằng Căn hộ A

Mặt bằng Căn hộ A

Căn hộ A bao gồm 12 căn hộ từ A1 - A12 trong tổng số 20 căn hộ/ tầng và 8 thang máy tốc độ cao và êm + 3 thang bộ thoát hiểm an toàn

Mặt bằng Căn hộ B

Mặt bằng Căn hộ B

Căn hộ B bao gồm 2 căn hộ từ B1 - B2 trong tổng số 20 căn hộ/ tầng và 8 thang máy tốc độ cao và êm + 3 thang bộ thoát hiểm an toàn

Mặt bằng căn hộ C

Mặt bằng căn hộ C

Căn hộ C bao gồm 2 căn hộ từ C1 - C4 trong tổng số 20 căn hộ/ tầng và 8 thang máy tốc độ cao và êm + 3 thang bộ thoát hiểm an toàn

Mặt bằng Căn hộ D

Mặt bằng Căn hộ D

Căn hộ D bao gồm 2 căn hộ từ D1 - D2 trong tổng số 20 căn hộ/ tầng và 8 thang máy tốc độ cao và êm + 3 thang bộ thoát hiểm an toàn